Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st.
IM. Z. NOSKOWSKIEGO W OSTROŁĘCE

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

§ 1

Każdy uczeń, nauczyciel oraz inny pracownik szkoły, zwany dalej czytelnikiem, który będzie korzystał ze zbiorów biblioteki szkolnej, zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem Biblioteki, obowiązującym w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce.
                                                            

§ 2

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając:
a) książki i nuty do domu;
b) płyty CD i DVD do domu;
c) książki, słowniki i encyklopedie, nuty i płyty CD i DVD do pracowni przedmiotowych.
3. Jednorazowo można wypożyczyć:
a) 7 egzemplarzy wydawnictw nutowych i książek – uczniowie PSM I st.;
b) 12 egzemplarzy wydawnictw nutowych i książek – uczniowie PSM II st.;
c) 20 egzemplarzy wydawnictw nutowych i książek – nauczyciele PSM I i II st.
4. Zbiory wypożyczone do pracowni przedmiotowych będą sprawdzane przez nauczyciela bibliotekarza przed zakończeniem roku szkolnego po uprzednim ustaleniu terminu z nauczycielem.
5. Wypożyczone zbiory z biblioteki do domu muszą być oddane przed końcem roku szkolnego (do dnia 15 czerwca).
6. Czytelnicy na zakończenie każdego roku szkolnego (do 15 czerwca) mają obowiązek rozliczenia się z biblioteką, zwracając wypożyczone pozycje.
7. Na wakacje można wypożyczyć wydawnictwa nutowe i książki, pod warunkiem uprzedniego rozliczenia się z biblioteką.

8. W przypadku nie wywiązania się z postanowień niniejszego Regulaminu czytelnicy nie będą mogli korzystać ze zbiorów biblioteki.
                                                            

§ 3

1. Czytelnicy kończący naukę lub pracę w szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych do dnia 15 maja.
2. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.                                                             

 

 

§ 4

1. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych musi odkupić taką samą lub inną – wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza – pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej) lub uiścić opłatę w wysokości wartości zagubionej lub zniszczonej pozycji.
2. Jeżeli czytelnik mimo licznych upomnień nauczyciela bibliotekarza, mimo zawiadomień wysyłanych przez szkołę odmawia zwrotu książek, zakupu wskazanej pozycji lub uiszczenia należnych opłat szkoła zawiesza użytkownika w prawach czytelnika biblioteki Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce do czasu uregulowania wszystkich zaległości.

                                                             

§ 5

1. Biblioteka przy PSM I i II st. im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce nie prowadzi wypożyczeń zbiorów bibliotecznych w okresie wakacyjnym.
2. Wszystkie konflikty dotyczące korzystania z biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.