Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

z powodu warunków atmosferycznych

KONCERT DOROCZNY

PRZENIESIONY

DO SIEDZIBY SZKOŁY

Ostrołęka, ul. Traugutta 7

 

Z A P R A S Z A M Y