Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Ogólnopolskie Warsztaty Folklorystyczne na Kurpiowszczyźnie - śladami ks. Skierkowskiego

Odtwarzanie muzyki ludowej Kurpiów na instrumentach i głosem, tańce

Termin:
3-8 lipca 2012 r.

Miejsce:
PSM I i II st. w Ostrołęka
ul. Traugutta 7, 07-410 Ostrołęka, Tel. 29) 760 28 40


Głównym celem warsztatów jest poznawanie i rozwijanie wiedzy o ludowej kulturze muzycznej Kurpiów oraz innych regionów Polski poprzez kształcenie praktycznych umiejętności odtwarzania. Warsztaty przewidują zajęcia ze śpiewu, tańca, nauki gry na harmonii pedałowej.

Organizowane warsztaty są kontynuacją dwóch spotkań folklorystycznych przybliżających region Kurpiów i mają na celu:

  • nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami, uczniami i folklorystami,
  • zainspirowanie nauczycieli i uczniów do sięgania po ludową literaturę muzyczną i wykorzystywanie jej w dydaktyce
  • doskonalenie zawodowe
  • promocja sztuki ludowej regionu Kurpiów.
W ramach warsztatów przewidujemy ćwiczenia, warsztaty, spotkania z twórcami ludowymi, etnomuzykologami.
Imprezami towarzyszącymi będą:

spotkanie i koncert z udziałem Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Zawady"
udział w cyklicznej imprezie plenerowej w Zawadach "Święto Folkloru Kurpiowskiego" organizowanej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. A. Kopcia, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
spływ kajakowy rzeką Omulew
powarsztatowy koncert uczestników warsztatów

Szczegółowy harmonogram zostanie przedstawiony zainteresowanym osobom.


Udział nauczycieli i uczniów w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia Zakwaterowanie: w załączniku podajemy przykładowe miejsca noclegowe. Rezerwacja w Bursie jedynie za pośrednictwem PSM I i II st. w Ostrołęce.

Karta zgłoszeniowa jest deklaracją uczestnictwa w "Warsztatach folklorystycznych", które odbędą się w dniach 1-6 lipca 2012 r. w Ostrołęce.
Należy ją wysłać pocztą na adres :
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Z. Noskowskiego,
ul. Traugutta 7, 07- 410 Ostrołęka
lub faxem (029) 760 28 40 do dnia 16 czerwca 2012 r.ZAŁĄCZNIKI:
Harmonogram warsztatów
Miejsca noclegowe