Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

„W  setną  rocznicę urodzin kompozytora Witolda Lutosławskiego Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się do dwudziestowiecznej muzyki polskiej i światowej. Witold Lutosławski, jeden z największych kompozytorów XX wieku, w drugiej połowie ubiegłego stulecia wyniósł muzykę polską  do najwyższej rangi  światowej. Jego dzieła, obecnesą na wszystkich ważnych estradach koncertowych od ponad sześćdziesięciu lat, odkrywają nowe przestrzenie piękna i odsłaniają nieznane wcześniej możliwości rozumienia  i przeżycia współczesnego  świata. W przekonaniu o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego i światowego Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2013 Rokiem Witolda Lutosławskiego".

Rok Witolda Lutosławskiego rozpoczęliśmy Koncertem Inauguracyjnym w wykonaniu uczniów PSM I i II st. klas fortepianu oraz choru szkolnego „Cantiamo”, który się odbył 20 marca. W roku szkolnym 2013/2014 kontynuujemy obchody setnej rocznicy urodzin wielkiego polskiego kompozytora. Organizujemy koncerty i wycieczki krajoznawcze śladami  W. Lutosławskiego. Kolejny koncert odbędzie się tym razem w Dworku Rodziny Lutosławskich w Drozdowie k. Łomży. Uczestnikami będą nauczyciele i uczniowie klas fortepianu, klarnetu, Śpiewu oraz chor szkolny „Cantiamo”. W ich wykonaniu zabrzmią „Melodie ludowe”, „Trzy utwory dla młodzieży”, „Preludia taneczne” oraz piosenki dla dzieci. Koncert odbędzie się w dniu 23 października 2013 roku o godz. 12:00 w Muzeum Przyrodniczym w Drozdowie.

     Zapraszamy gorąco na spędzenie niezapomnianych chwil z muzyką.