Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

 

III KONKURS MUZYKI BAROKOWEJ FORTEPIAN

 

REGULAMIN
III KONKURS MUZYKI BAROKOWEJ
Ostrołęka 18 maja 2015r.
 
1. Organizator Konkursu: Sekcja Instrumentów Klawiszowych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Ostrołęce.
 
2. III Konkurs Muzyki Barokowej jest otwarty dla uczniów klas fortepianu wszystkich typów Szkól Muzycznych I stopnia.
 
3. Przesłuchania konkursowe, ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów odbędą się w dniu 18 maja 2015 roku w Sali kameralnej PSM I i II stopnia w Ostrołęce, ul. Traugutta 7
 
4. Cele Konkursu:
  •  Propagowanie oraz popularyzacja utworów polifonicznych i tańców cyklicznych kompozytorów epoki baroku.
  •  Obchody 330. Urodzin J. S. Bacha.
  •  Prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych w zakresie wykonania muzyki barokowej.
  •  Popularyzacja muzyki klasycznej w środowisku lokalnym oraz promocja szkoły i miasta. 
  •  Wymiana wiedzy i doświadczeń pedagogicznych.
  •  Doskonalenie Zawodowe Nauczycieli przez podnoszenie jakości pedagogiki fortepianowej.
  •  Integracja uczestników Konkursu.
 
5. Konkurs jest jednoetapowy i odbędzie się w trzech grupach.
 
6. Program Konkursu obejmuje wykonanie 2 utworów z pamięci:
 
 
GRUPA I – uczniowie klas I - II C-6 i I C-4
 
Program:
- Taniec barokowy lub Utwór polifonizujący
- Etiuda szybka lub utwór o charakterze technicznym
 
GRUPA II – uczniowie klas III - IV C-6 i II C-4
 
Program:
- Utwór polifoniczny lub Tańce barokowe - 2 kontrastujące części
- Etiuda szybka lub utwór o charakterze technicznym
 
GRUPA III – uczniowie klas V - VI C-6 i III - IV C-4
 
Program:
- Utwór polifoniczny lub Tańce barokowe – 2 kontrastujące części
- Etiuda wirtuozowska lub utwór o charakterze wirtuozowskim
 
 
7. Dopuszcza się uczestnictwo w grupie starszej, dzieci z grupy młodszej pod warunkiem spełnienia wymogów programowych.
 
8. Program powinien być adekwatny dla danej grupy i ilości lat nauki.
 
9. Dopuszcza się wykonanie utworów cyklicznych lub koncertów.
 
10. Kolejność wykonania utworów jest dowolna.
 
11. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami konkursowymi uczestnik nie zostanie dopuszczony do Konkursu.
 
12. W przypadku zmian w programie konkursowym należy powiadomić o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem konkursu.
 
13. Organizator powołuje Jury, pod przewodnictwem prof. Aleksandry Kowalik-Burdzy -UMFC w Warszawie.
 
14. Jury oceniać będzie występy uczestników Konkursu w skali od 1 do 25 punktów.
 
15. Jury zastrzega sobie prawo przyznania Grand Prix dla uczestnika, który uzyska 25 pkt. oraz przyznania miejsc ex aequo, wyróżnień i innych nagród specjalnych .
 
16. Zdobywca Grand Prix otrzyma nagrodę specjalną ufundowaną przez Prezydenta Miasta.
 
17. Przewidziane są nagrody specjalne: za najlepsze wykonanie utworu J. S. Bacha oraz nagroda przewodniczącego Jury.

 

18. Laureaci Konkursu otrzymają dyplom laureata, nagrodę oraz wezmą udział w koncercie laureatów.

19. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa i upominek.
 
20. Niedopuszczalne są rozmowy uczestników i rodziców z jurorami w trakcie przesłuchań konkursowych.
 
21.Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
 
22. Organizator ustala harmonogram przesłuchań w kolejności alfabetycznej w każdej grupie.
 
23.Harmonogram występów zakwalifikowanych uczestników zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły do dnia 14 maja 2015r.
 
24. Próby po 5 min. dla każdego uczestnika będą planowane na sobotę 16 maja 2015r. lub w dniu występu.
 
25.Próby akustyczne w innych terminach prosimy uzgadniać telefonicznie w sekretariacie szkoły lub z kierownikiem sekcji.
 
26. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 
27. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania audio i video nagrań prezentacji konkursowych i koncertu laureatów oraz ich udostępnianie.
 
28. Organizator Konkursu nie ponosi kosztów dojazdów uczestników, nie zapewnia noclegów i wyżywienia.
 
29. Wpisowe * w wysokości 50 PLN należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenia Przyjaciół PSM I i II st. w Ostrołęce
ALIOR BANK 29 2490 0005 0000 4530 2143 1225
tytułem „III KONKURS MUZYKI BAROKOWEJ”
 
* Wpisowe nie podlega zwrotowi
 
30. Do regulaminu Konkursu dołączona jest karta zgłoszenia.
 
31. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną (wraz ze skanem lub zdjęciem dowodu wpłaty) na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 05 maja 2015r.
 
32. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz na wykorzystanie wizerunku wyłącznie do celów Konkursu.

 

33. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu Konkursu.

 
34. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu Konkursu z przyczyn od niego niezależnych.
 
35. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator może rozłożyć przesłuchania konkursowe uczestników na dwa dni.
 
36. Wszelkich informacji udziela: sekretariat szkoły - tel. (48 )29-760-28-40
http://www.psm.ostroleka.pl/ lub
Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych
Irena Wawrzynkowska
tel. 791 791 890
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. Zapewniamy miłą atmosferę, sprzyjającą
artystycznej rywalizacji.
 
 
Z poważaniem
Kierownik Sekcji Instrumentów Klawiszowych
Irena Wawrzynkowska