Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

 

HARMONOGRAM PRÓB

 

Uwaga! Konkurs odbędzie się tylko w jednym dniu 20 maja 2019 r.

Aktualności

 

Próby uczestników Grupy I i II Godz. 8:00-10:45 

 

Inauguracja godz. 11:00 

 

Przesłuchania Grupy I od 11:15-12:00 

Przesłuchania Grupy II od 12:00-13:00 

 

Próby uczestników grupy II i III Godz. 13:00-14:30 

Przesłuchania Grupy II i III od 14:30-16:00 

 

Próby uczestników Grupy IV Godz. 16:00-16:30 

Przesłuchania Grupy IV od 16:30-17:00 

Koncert laureatów i wręczenie nagród Godz. 18:15 

 

 

 

Regulamin

Karta zgłoszenia