Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

WYNIKI  V  OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  MUZYKI 

BAROKOWEJ  20.05.2019 R.

 

GR.I

II miejsce-ex aequo:

 • Hanna Stabryła- POSM I st. w Warszawie

Nauczyciel: Jolanta Ptasińska

 • Piotr Śledziewski- PSM I i II st. w Łomży

        Nauczyciel: Irena Wawrzynkowska

 

GR.II

I miejsce-ex aequo:

 • Maksymilian Manicki- POSM I st. w Warszawie

Nauczyciel: Małgorzata Gambrych

 • Tomasz Zubowicz- PSM I st. w Giżycku

Nauczyciel: Michał Tyczyński

 

II miejsce-ex aequo:

 • Kajetan Niemirowicz-Szczytt- POSM I st. w Warszawie

   Nauczyciel: Jolanta Ptasińska

 • Aleksandra Korzeniewska- PSM I i II st. w Płocku

Nauczyciel: Tomasz Zgorzelski

 

III miejsce:

 • Maciej Szymon Staszkiewicz- PSM I i II st.

 w Suwałkach

Nauczyciel: Anna Borkowska

Wyróżnienie:

 • Monika Marszałek- PSM I st. w Białymstoku

Nauczyciel: Justyna Marszałek

 

GR.III

I miejsce:

 • Joanna Maja Jasnowska- POSM I st. w Warszawie

Nauczyciel: Anna Stempin-Jasnowska

II miejsce-ex aequo:

 • Paweł Czyżewski- PSM I i II st. w Łomży

   Nauczyciel: Irena Wawrzynkowska

 • Paweł Ostrowski- OSM w Płocku

Nauczyciel: Tomasz Zgorzelski

 

Wyróżnienie:

 • Aleksander Morawski- PSM I i II st. w Ostrołęce

Nauczyciel: Irena Wawrzynkowska

 

GR.IV

II miejsce-ex aequo:

 • Tomasz Petecki- OSM w Płocku

Nauczyciel: Tomasz Zgorzelski

 • Mikołaj Plak- OSM II st. w Warszawie

        Nauczyciel: Anna Stempin-Jasnowska

Nagroda za najlepsze wykonanie utworu 

Jana Sebastiana Bacha:

 • Tomasz Zubowicz- PSM I st. w Giżycku

Nauczyciel: Michał Tyczyński

 

NAGRODĘ GRAND PRIX

 V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MUZYKI BAROKOWEJ

 ufundowaną przez Starostę Ostrołęckiego otrzymała

 • Joanna Maja Jasnowska- POSM I st. w Warszawie

Nauczyciel: Anna Stempin-Jasnowska

 

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE:

 • Jolanta Ptasińska- POSM I st. w Warszawie
 • Irena Wawrzynkowska- PSM I i II st. w Ostrołęce

                                            PSM I i II st. w Łomży

 • Małgorzata Gambrych- POSM I st. w Warszawie
 • Michał Tyczyński-PSM I st. w Giżycku
 • Tomasz Zgorzelski- PSM I i II st. w Płocku

                             OSM w Płocku

 • Anna Borkowska- PSM I i II st. w Suwałkach
 • Justyna Marszałek- PSM I st. w Białymstoku
 • Anna Stempin-Jasnowska- POSM I st. w Warszawie

                                                  OSM II st. w Warszawie

 

V Ogólnopolski Konkurs Muzyki Barokowej został współfinansowany ze środków otrzymanych od

MIASTA OSTROŁĘKA.