Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

PSM I i II stopnia w Ostrołęce od roku szkolnego 2005/2006 organizuje konkurs kształcenia słuchu dla klas V i VI cyklu sześcioletniego oraz III i IV cyklu czteroletniego PSM I stopnia. Konkurs jest obowiązkowy dla klasy VI C – 6 i IV C – 4 PSM I st.
Celem konkursu jest podniesienie rangi przedmiotu, motywowanie uczniów do aktywności
i starań w uzyskaniu jak najlepszych wyników w nauce kształcenia słuchu.

 

Program konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 

I etap pisemny: TEST SŁUCHOWY:

 

  • interwały – rozpoznawanie interwałów prostych rozpoczynających i kończących fragment muzyczny
  •  
  • gamy, tonacje – rozpoznawanie rodzajów gam, na których opiera się zaprezentowana melodia, określanie tonacji
  • melodia – uzupełnianie braków w zapisie melodii, dostrzeganie niezgodności zapisu melodii z jej brzmieniem, dyktando
  • harmonia i poczucie tonalne – rozpoznawanie kadencji, trójdźwięków durowych , molowych w postaci zasadniczej i w przewrotach oraz zmniejszonych i zwiększonych
  • metrorytmika – określanie metrum fragmentu muzycznego, dostrzeganie niezgodności pomiędzy zapisem rytmu melodii a rytmem właściwym, korekta błędów rytmicznych, grupowanie nut w taktach

Więcej…