Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Wyniki
I Konkursu Pieśni i Piosenki „Zanim zaśpiewasz pieśń Chopina”
dla uczniów PSM I stopnia w Ostrołęce

 

 

 

I miejsce – Mikołaj Kuliś – kl. I c/4
II miejsce – Laura Płóciennik – kl. IV c/6, Anna Boguniecka – kl. II c/4
III miejsce – Zofia Odzijewicz – kl. IV c/6, Jan Cholewa – kl. I c/6

 
wyróżnienia:
 
Anna Boguniecka za najlepszą interpretację piosenki obowiązkowej, 
uśmiech i pogodny nastrój podczas śpiewu.

Jan Cholewa – dla najmłodszego uczestnika za włożony wysiłek, piękny 
głos i miłość do śpiewania piosenek.

Mikołaj Kuliś – za najciekawsze interpretacje oraz najlepsza dykcję, 
ogólny wyraz artystyczny oraz za wykonanie piosenki „Piękne zwyczaje”.
Zofia Odzijewicz – za uśmiech i pogodny nastrój podczas prezentacji.
Laura Płóciennik – za piękną barwę głosu oraz za wykonanie piosenki „Sroczka”.