Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Każdego roku - począwszy od 2008 – odbywają się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Ostrołęce cykliczne Szkolne Konkursy Smyczkowe dla młodych skrzypków i wiolonczelistów.
Ich inicjatorem jest pani Katarzyna Janas – Dziewa – nauczyciel skrzypiec z wieloletnim stażem pedagogicznym. Motywem zorganizowania I edycji konkursu była chęć zapoznania uczniów z tego rodzaju formą występu na scenie, będącego wstępnym przygotowaniem do udziału w różnych zewnętrznych przesłuchaniach, festiwalach czy konkursach. Ponadto organizatorzy, czyli nauczyciele sekcji właśnie w ten sposób starają się dać szansę zaistnienia w formie rywalizacji konkursowej wszystkim uczniom.
Szkolny Konkurs Smyczkowy skierowany jest do wszystkich „smyczkowców” z klas II – VI C-6 i II – IV C-4. Stał się on źródłem nowych doświadczeń dla wszystkich zainteresowanych. Nauczyciele obserwują u swoich uczniów postęp w jakości gry na instrumencie oraz wzrost motywacji do pracy. Atmosfera związana najpierw z losowaniem kolejności konkursowej, trudem przygotowań a w końcu umiejętnością pokonywania tremy jest mieszanką specyficznych emocji płynących z wewnętrznych przeżyć dzieci, a także rodziców i pedagogów sprawujących merytoryczną opiekę nad swoimi wychowankami. Każdy stara się wypaść jak najlepiej.
Inspirujące tematy Szkolnych Konkursów Smyczkowych takie jak: „Mistrz etiudy”, „Młody wirtuoz”, „Przyroda smyczkiem malowana” czy „Perły baroku’ mają na celu rozbudzenie wyobraźni muzycznej uczniów. Motywują one również nauczycieli do poszukiwania interesującej literatury muzycznej. Szkolne Konkursy Smyczkowe funkcjonują w oparciu o opracowany co roku regulamin.