Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

 

  1.  Paweł Dzierzgowski - Przewodniczący
  2.  Marcin Maciejewski - Z-ca Przewodniczącego
  3.  Anna Grzelecka - Sekretarz
  4. Renata Pęza - Członek
  5.  Sławomir Dąbrowski - Członek
  6. Katarzyna Marcinkowska-Cholewa - Członek
  7. Rafał Kędzierski - Członek

KONTO  BANKOWE  RADY  RODZICÓW

Rada Rodziców PSM I i II st. im. Z.Noskowskiego w Ostrołęce

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

94 8923 0008 0124 9048 3012 0001

 

Regulamin Rady Rodziców

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II  stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce na podstawie § 16 Statutu szkoły oraz art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( nowelizacja z dnia 1 września 2007r.).

Więcej…