Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

     Wymagania repertuarowe na poszczególne instrumenty dla kandydatów do PSM II st.:

fortepian 

- utwór polifoniczny J. S. Bacha – Inwencja 2 lub 3 głosowa 

- etiuda o charakterze wirtuozowskim

- sonata lub sonatina klasyczna – allegro sonatowe

- utwór dowolny

- sprawdzian gry a vista

program należy wykonać z pamięci

akordeon

- utwór polifoniczny

- etiuda o charakterze wirtuozowskim

- utwór dowolny

- sprawdzian gry a vista

program należy wykonać z pamięci

skrzypce, altówka, wiolonczela

- gama, pasaże, dwudźwięki

- etiuda lub kaprys

- I lub II i III cz. koncertu albo dwie kontrastujące części sonaty

program należy wykonać z pamięci

instrumenty dęte

kandydaci z ukończoną szkołą muzyczną I stopnia

     - gama (legato i non legato grana w obrębie opanowanej skali), trójdźwięk toniczny, 

       progresje trójkowe lub tercje

     - etiuda zróżnicowana rytmicznie i artykulacyjnie

     - 1 część koncertu lub 2 kontrastujące części sonaty lub sonatina, lub utwór dowolny 

       pozycję 3 należy wykonać z pamięci

     kandydaci bez ukończonej szkoły muzycznej

     - gama w obrębie opanowanej skali (legato, non legato) i trójdźwięk toniczny

     - wykonanie przygotowanego programu dostosowanego do poziomu zaawansowania

       instrumentalnego

     - ocena możliwości gry na danym instrumencie dętym

     perkusja

kandydaci z ukończoną szkołą muzyczną I stopnia

     - etiuda na ksylofonie lub wibrafonie grana 2 pałkami

     - etiuda na werblu

     - etiuda na kotłach

     - utwór dowolny z akompaniamentem lub solo grany na ksylofonie 

     pozycję 1 i 4 należy wykonać z pamięci

     kandydaci bez ukończonej szkoły muzycznej

     - gama i trójdźwięk toniczny grane na ksylofonie lub wibrafonie 2 pałkami

     - wykonanie przygotowanego programu dostosowanego do poziomu zaawansowania

       instrumentalnego

     - ocena możliwości gry na instrumentach perkusyjnych

  

W przypadku ubiegania się na instrumenty dęte i perkusję bez wcześniejszego przygotowania kandydat wykonuje 2 kontrastujące utwory na dotychczas opanowanym instrumencie oraz podlega badaniu predyspozycji manualnych i fizycznych do wybranego instrumentu.