Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Zasady organizacyjne PSM I i II st. w Ostrołęce
– informacja dla kandydatów

  1. Uczeń zobowiązany jest do uczęszczania na wszystkie zajęcia dydaktyczne ujęte w szkolnym planie nauczania w danej klasie.
  2. Plan zajęć dydaktycznych uwzględnia: 
    a/ plan lekcji ogólnokształcącej 
    b/ czas dotarcia ucznia do PSM I i II st. 
    c/ ostatni  autobus  ucznia  z  Ostrołęki  do miejsca zamieszkania w przypadku, gdy uczeń korzysta z tego środka transportu
  3. Informujemy, iż w celu zapewnienia niezbędnego funkcjonowania Szkoły rodzice uczniów wnoszą darowizny na cele oświatowe z przeznaczeniem na zakup i renowację instrumentów i akcesoriów muzycznych, zakupy płyt i nut, konsultacje, seminaria, koncerty, konkursy, przesłuchania itp. w wysokości ustalonej co roku przez Radę Rodziców.