Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

Skład samorządu uczniowskiego PSM Ostrołęka:


Maria Cichocka          - przewodniczący

Kinga Chojnowska   - zastępca przewodniczącego

Jagoda Pliszka          - zastępca przewodniczącego