Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

SUKCESY

 

2009/2010

- 24 maja 2010 – V Skierniewickie Spotkania Zespołów Rytmicznych. Dzieci z klasy II i III C – 6 przygotowane przez p. dyr. D. Rypinę zdobyły dwie drugie nagrody: w kategorii Interpretacja muzyczna utworu muzycznego i Opracowanie ruchowe piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.

 

2010/2011

- 26 lutego 2011 – Festiwal pianistyczny im. Izy Garglinowicz w Olsztynie.

  Udział P. Prusaczyka – ucznia kl. III PSM II st. p. I. Wawrzynkowskiej, który otrzymał

  nagrodę główną – wyróżnienie specjalne.

- 2 – 3 kwietnia 2011–  I Ogólnopolski konkurs pod nazwą Warszawska Wiosna Chóralna,

  na którym chór Cantiamo prowadzony przez dyr. D. Rypinę otrzymał brązowy dyplom.

- 11 – 12 kwietnia 2011 – X Ogólnopolski Wiosenny  Festiwal Fletowy w Sochaczewie.

  Udział Karoliny Czarneckiej – uczennicy kl. II C – 6 PSM I st. z klasy p. M. Nowickiej.

  Uczennica otrzymała wyróżnienie.

 

2011/2012

 

- 6 czerwca 2012 – Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st. w PSM I i II st. w Mławie. W drugiej kategorii wiekowej Maja Pliszka zdobyła III miejsce, a Zuzanna Wójcik – wyróżnienie. Uczennice przygotowała p. Katarzyna Janas – Dziewa.

- 2 – 4 kwietnia 2012– VI Ogólnopolski Konkurs Perkusyjny Uczniów Szkół Muzycznych

I st. wSzczecinie. Udział Bartosza Kłaka z klasy I C-4 perkusji p. Jacka Jasłowskiego. Uczeń zdobył  III miejsce.

- 16 – 18 kwietnia 2012 – XI Ogólnopolski Wiosenny  Festiwal Fletowy w Sochaczewie.

Jagoda Pliszka – kl. I C-6 z klasy p. M. Nowickiej otrzymała wyróżnienie.

- 14 kwietnia 2012–  II Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II st. regionu mazowieckiego, na którym chór Cantiamo prowadzony przez dyr. D. Rypinę otrzymał srebrny  dyplom.

- 24 kwietnia 2012– V Festiwal Zespołów Rytmiki szkół muzycznych w Skierniewicach. Uczniowie kl. III C-6 p. J. Niskiej zdobyli wyróżnienie w  kategorii  Opracowanie ruchowe piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz II miejsce w kategorii Interpretacja ruchowa utworu muzycznego z wykorzystaniem rekwizytu

2012/2013

 

- 19 marca 2013 –Ogólnopolski Wiosenny  Festiwal Fletowy w Sochaczewie.

  Jagoda Pliszka /kl. II C-6/ z klasy p. M. Nowickiej otrzymała wyróżnienie.

- 5 kwietnia 2013– konkurs piosenki w PSM nr 3 w Warszawie Rozśpiewana III klasa. Magdalena

  Żebrowska zdobyłaII miejsce, Stephen Jan Denny – wyróżnienie.

  Uczniów przygotowała p. dyr. D. Rypina – Gałązka

- 20 kwietnia 2013 – IX Konkurs Skrzypcowy w Grajewie.

  Katarzyna Piersa z klasy skrzypiec /II klasa/ p . K. Janas-  Dziewyzdobyła II miejsce.

- 28 maja 2013 – Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st. w PSM I i II st. w

  Mławie. Udział wzięły 4 uczennice: Katarzyna Staśkiewicz z kl. II C-6  przygotowana przez

  p. J. Hanasz-Kubicę oraz Katarzyna Piersa z kl. II C-6, Maja Pliszka z kl. IV C-6  i Zuzanna

  Wójcik z kl. V C-6 przygotowane przez p. K. Janas-Dziewę. W pierwszej kategorii wiekowej

  Katarzyna Piersa zdobyła I miejsce, a Katarzyna Staśkiewicz – wyróżnienie. W drugiej

  kategorii wiekowej Maja Pliszka zdobyła I miejsce, a w trzeciej kategorii wiekowej Zuzanna

  Wójcik – wyróżnienie.

- 24 kwietnia 2013 –  ogólnopolski konkurs chórów szkół muzycznych Warszawska Wiosna

  Chóralna. Chór Cantiamo PSM I st. prowadzony przez dyr. D. Rypinę-Gałązkę otrzymał

  brązowy dyplom.

2013/2014

 

- 14 marca 2014– Regionalny konkurs z kształcenia słuchu dla klas III C-6 szkół muzycznych I st.

  w Olsztynie. Katarzyna Piersa zdobyła I miejsce. Uczennicę przygotowała p. dyr. D. Rypina –

  Gałązka.

- 7 kwietnia 2014 – Ogólnopolski Przegląd Zespołów Rytmiki Szkół Muzycznych I st. w

  Skierniewicach. Uczniowie klasy I C-6 otrzymali 2 wyróżnienia w kategoriach: Interpretacja

   ruchowapiosenki z wykorzystaniem akompaniamentu granego na dziecięcych instrumentach

   perkusyjnychoraz Interpretacja ruchowa utworu muzycznego z wykorzystaniem rekwizytu.

  Uczniów przygotowała p. dyr. D. Rypina – Gałązka.

- 14 kwietnia 2014 – II Makroregionalne Spotkania Instrumentów Dętych w Łomży. Jagoda Pliszka

  z klasy fletu p. M. Nowickiej otrzymała wyróżnienie I stopnia

- 15 kwietnia 2014 – Regionalny konkurs z kształcenia słuchu w Olsztynie. Udział Zuzanny Wójcik /kl. VI

  C-6/, która otrzymała wyróżnienie. Uczennicę przygotowała p. E. Szelkowska-Woźniczko.

-29 kwiecień 2014 – XIII Ogólnopolski Wiosenny  Festiwal Fletowy w Sochaczewie.  Jagoda

  Pliszka/kl. III C-6/ z klasy p. M. Nowickiej otrzymała wyróżnienie.

- 29 kwietnia 2014– IX Płoński Konkurs Instrumentów Dętych. Adam Waśkiewicz z klasy IV C-6

  klarnetu  p. M. Gołębiewskiej zajął III miejsce.

- 9 maja 2014– III Festiwal Chórów Szkół Muzycznych regionu mazowieckiego w Siedlcach. Chór

  Cantiamo PSM I st. otrzymał Brązowy Dyplom

- 10 maja 2014– III Festiwal Chórów Szkół Muzycznych regionu mazowieckiego w Siedlcach. Chór

  PSM II st. otrzymał Srebrny Dyplom.

- 30 maja 2014 –Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st. w PSM I i II st. w

  Mławie. W drugiej kategorii wiekowej Katarzyna Piersa /kl. III C-6/zdobyła I miejsce, a Katarzyna

  Staśkiewicz /kl. III C-6/– III miejsce. W trzeciej kategorii wiekowej Maja Pliszka /kl. V C-6/ i Olga

  Kamińska /kl. VI C-6/  zdobyły ex aequo III miejsce.

  K. Staśkiewicz przygotowała  p. A. Sobolewska, a pozostałe uczennice p. K. Janas-Dziewa.

- 7 – 8 czerwca 2014– IX Warmińsko –Mazurski Festiwal Młodego Skrzypka dla uczniów szkół

  muzycznych I st.   W drugiej kategorii wiekowej Katarzyna Piersa /kl. III C-6/ zdobyła II miejsce.

 

2014/2015

 

- 20 marca 2015– III Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkół Muzycznych I i II st. w Warszawie. Chór

  Cantiamo PSM I st. otrzymał Brązowy Dyplom. Chór prowadzi p. dyr. Dorota Rypina – Gałązka

-13 kwietnia 2015 – XIV Ogólnopolski Wiosenny  Festiwal Fletowy w Sochaczewie. Uczennica

  Aleksandra Radzka /kl. I C-4/ otrzymała wyróżnienie. Uczennicę przygotowała  p . Magdalena Nowicka.

- 15 kwietnia 2015 XIV Ogólnopolski Wiosenny  Festiwal Fletowy w Sochaczewie. Uczennica

  Jagoda Pliszka /kl. IV C-6/ otrzymała wyróżnienie I stopnia. Uczennicę przygotowała  p . Magdalena

  Nowicka.

- 16 kwietnia 2015 – XV Makroregionalne Przesłuchania Instrumentów Dętych Szkół Muzycznych

  I stopnia w Olecku. J. Pliszka z klasy p. M. Nowickiej otrzymała wyróżnienie.

- 29 maja 2015 –Przegląd Uczniów Klas Skrzypiec Szkół Muzycznych I st. w PSM I i II st.

  w Mławie. Udział wzięły 2 uczennice: Magdalena Konarzewska z kl. III C-6 p. Filipa Szymaniaka i

  Katarzyna Piersa z kl. IV C-6 p. K. Janas-Dziewy. W drugiej kategorii wiekowej Katarzyna Piersa

  zdobyła I miejsce, a Magdalena Konarzewskawyróżnienie.