Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce

 

                   Kształcenie  na  odległość                   

 

         przedłużone  do  końca roku szkolnego.              

________________________________________

alt

2020.03.26 Zasady realizacji zajec w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoly

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493) w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zapoznanie z zasadami organizacyjnymi, materiałami i praktycznymi poradami jak organizować kształcenie na odległość. 

Wiem, że wielu z Was już rozpoczęło i utrzymuje stały kontakt z nauczycielami, z czego ogromnie się cieszę i bardzo dziękuję. 

Od dnia 25 marca wszyscy już będą zobowiązani do podjęcia pracy tzw. on-line.

 1. Podstawowym i wyjściowym środkiem komunikacji z nauczycielami jest adres mailowy.
 2. Nauczyciel każdego przedmiotu ustali w porozumieniu z Wami formę kontaktu i zasady realizacji zadań. Minimalną i najprostszą z nich jest wykonywanie zadań otrzymanych od nauczyciela według wskazówek wykonawczych. Uczniowie mogą przesyłać nagrane na dyktafon pliki lub wykonane zadania w informacji zwrotnej. Praca ucznia podlega ocenie a nauczyciel może dokonywać jej zgodnie z WSO. Zachęcam do podejmowania kreatywnych rozwiązań w uzgodnieniu z nauczycielem dla którego możecie stać się inspiracją.
 3. Nauczyciel organizuje pracę z uczniem informując o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktów, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 4. Wszelkie pytania i wnioski prosimy kierować na adres szkoły  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub telefonicznie w godzinach 10:00 – 14:00.

Uczniowie

 1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt 
  z nauczycielami.
 2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują naukę własną w domu.
 3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!
 4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).
 5. Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
  i w Internecie.
 7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji 
  z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

Rodzice

 1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.
 2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, sprawdzać stronę internetową szkoły.
 3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Edukacja wczesnoszkolna 

Rodzicu

Czas, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, wykorzystaj z pożytkiem dla dziecka. Pozwól, by stało się ono bardziej samodzielne, lepiej zorganizowane, odpowiedzialne. Pobyt w domu stwarza dodatkowe możliwości wykorzystania czasu na rozmowy z dziećmi na interesujące je tematy. W ten sposób wzbogacasz ich słownictwo i wiedzę o świecie. Wykorzystaj pobyt w domu na wspólne czytanie książek, rozmawianie o nich, objaśnianie. Głośne czytanie oraz słuchanie tekstu czytanego jest najlepszą metodą nauki czytania. 

Próbuj włączać dzieci w możliwe do wykonania na ich poziomie wszelkie prace domowe, których przebieg można wzbogacać np. o aspekty matematyczne (obliczanie kalorii produktów użytych do wykonania ciasta, ważenie, odmierzanie, odliczanie), o aspekty związane z ochroną środowiska (np. segregacja śmieci i rozmowa o tym procesie) czy aspekty związane z rozumieniem własnych emocji (np. podczas gier planszowych doświadczanie radości zwycięstwa czy akceptowania przegranej).

Nauka w domu, to także możliwość realizowania rodzinnych projektów edukacyjnych, wspieranych przez nauczyciela.